تحلیل اسکن ارسالی توسط کاربران پویشگران

تحلیل اسکن ارسالی توسط کاربران پویشگران با استفاده از چند نکته و فیلتر که موید وجود فلز کوچکی است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.