آشنایی با کاربرد مغناطیس سنجی در کاوش های باستان شناسی

به جهت آشنایی با کاربرد مغناطیس‌سنجی در کاوش‌های باستان‌شناسی، به موارد موفقی از کاوش‌های رسمی صورت گرفته در ایران می‌پردازیم.

این موارد گوشه‌ای از نحوه و مکان استفاده از مگنتومترها در محیط‌های واقعی آن‌هم توسط نهاد ها و سازمان‌های رسمی است تا بار دیگر جایگاه مهم اسکنرهای مغناطیس سنجی در امر باستان شناسی را نشان دهد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.